StudioHonig VOF bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Bezoekadres

StudioHonig VOF

Vasim
Winselingseweg 43
6541 AH Nijmegen

Vestigingsadres & Postadres

Oude Azaleastraat 32
6542 JT Nijmegen

KvK-nummer
KvK-vestigingsnummer
BTW-nummer

80997961
000047325623
NL861882611B01

Contactgegevens

Jaap Kamps
Telefoonnummer
E-mailadres

061873622
jaap@ecolicht.nl

Leon Peters
Telefoonnummer
E-mailadres

06 4178 0590
Leon@studiohonig.nl

Simon Vennekens
Telefoonnummer
E-mailadres

0611914491
simon@studiohonig.nl

Website

www.studiohonig.nl

Bankgegevens

Bankrekeningnummer
BIC
Tenaamstelling

NL74 RABO 0361 9346 29
RABONL2U
StudioHonig VOF

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner